Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Buduća održivost BioNET
Program: Biodiverzitet i zaštićena područja

Mjesto implementacije
Budžet projekta (EUR)
Voditelj projekta ili partner
Donatori projekta (naziv)
Iznos kontribucije (od donatora)
Datumi
Bosna i Hercegovina
24.987,71
Voditelj
GIZ ORF BD
24.987,71
01.12.2020 – 30.03.2021.

Opis
Glavni cilj:
Učvrstiti održivost BioNET-a kao mreže koja djeluje kao ključna platforma civilnog društva za zaštitu biodiverziteta u zemljama zapadnog Balkana i nadalje povećati svijest građana o potrebama očuvanja biodiverziteta.
Specifični ciljevi:
Podići svijest javnosti u okviru kampanje, informišući građane o vrijednostima i važnosti zaštite biodiverziteta i idejama kako zajednički doprinijeti zdravoj životnoj sredini.
Konsolidovati BioNET-ovu strukturu i mehanizme za nesmetanu tranziciju ka održivom funkcionisanju kao platforma civilnog društva za biodiverzitet.
Ukratko o projektu:
Ovaj projekat će se realizovati u okviru dvije glavne komponente i to:
-BioNET promotivna kampanja za podizanje svijesti o biodiverzitetu u zemljama zapadnog Balkana
– osigurati nastavak i jačanje podizanja svijesti o biodiverzitetu, posebno koristeći naučene lekcije i najbolje primjere iz prethodne kampanje, što dovodi do dugoročno povećane osjetljivosti i podrške javnosti prema očuvanju biodiverziteta
Strateški plan BioNET-a za period 2021. – 2025., zajedno sa akcionim planom za prvu godinu i internim dokumentima (Memorandum o razumijevanju / saradnji i Pravila i procedure) predstavlja konsolidaciju strukturu mreže i mehanizama, što će pomoći daljem jačanju kapaciteta BioNET-a da ispuni posvećenost svojoj viziji “Očuvana priroda Balkana za budućnost Evrope” nakon završetka podrške GIZ / ORF BDU.
Projektne aktivnosti:
Promotivna kampanja za podizanje svijesti o biodiverzitetu u zemljama Zapadnog Balkana
Projektni partneri će definisati listu tema koje će biti dio kampanje za očuvanje prirode. Promotivni sadržaji/materijali će biti izrađeni u okviru tri paketa (kratki video, brošura i promotivni materijal), svaki fokusiran na jednu od identifikovanih tema/oblasti. Svi paketi će biti unificirani kako bi maksimilizirali promociju i vidljivost kampanje.
Strateški plan BioNET-a za period 2021 – 2025
Ekspertni tim će biti zadužen za vođenje procesa i izradu Strateškog plana, a putem aktivnog uključivanja svih članica BioNET-a.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?