Naziv projekta: Biodiverzitet i značaj prirodnih retenzija uz rijeku Savu Program: Biodiverzitet i zaštićena područja

 

Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje
18.750 Voditelj projekta Euronatur 18.750 1/11/2015 – 30/11/2016
Ciljevi i rezultati projekta Cilj

Glavni cilj projekta je identifikacija područja sa prirodnim i turističkim potencijalom dužinom rijeke Save i zagovaranje tih područja za nepohodnu konzervaciju.

 

Specifični ciljevi:

– preliminarna istraživanja i mapiranje najvrijednijih i ugroženih vrsta i staništa uz rijeku Savu, Bosna i Hercegovina;

– priprema prijedloga za očuvanje i upravljanje staništima i vrstama uz rijeku Savu;

– identifiikacija i promocija dobrih praksi u upravljanju voda i riziku od poplava preuzetih od susjednih zemalja koje se mogu primjeniti uz rijeku Savu ;

– izirada baze podataka o mjerama za kontrolu poplava kojima lako mogu pristupiti sve navedene zainteresovane strane.

 

Očekivani rezultati

– Publikacija u kojoj su predstavljena prva sistematična istraživanja biodiverziteta  uz rijeku Savu. Iako je istraživanje preliminarno i definisano područje veliko, bitno je dosta jer pruža važne informacije o značajnim zonama retenzije koje potencijalno mogu biti zaštićena područja.

– Sastanci sa nadležnim institiucijama na temu korištenja retenzionih područja u upravljanju rizicima od poplava – bitno je ovu temu uključiti u njihova planiranja s obzirom da su vlasti većinom fokusirana na projekte korištenja nasipa kao jedno od glavnih tehničkih rješenja.

– Završna prezentacija projekta i saopštenje za medije – tokom predstavljanja finalnih rezultata, stručnjaci će pružiti važne zaključke o korištenju područja retenzije kao zaštićenih područja, posebno zbog približavanja BiH Evropskoj Uniji i potrebe za osnivanjem mreže zaštićenih područja Natura 2000. Saopštenja za javnost su važna radi podizanja svijesti šire javnosti o korištenju područja retenzije u upravljanju rizicima od poplava i kao prirodna vrijednost.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?