Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Ekološka pravda kroz pravne lijekove
Program: Arhus centar

Mjesto implementacije
Budžet projekta (EUR)
Voditelj projekta ili partner
Donatori projekta (naziv)
Iznos kontribucije (od donatora)
Datumi
Bosna i Hercegovina
49.991,56
Voditelj
European Endowment for Democracy
49.991,56
1.1.2022. - 31.12.2023.

Opis
Podrška radu Arhus centra u Banja Luci (CZZS) u kontekstu implemetacije Arhuse konvencije, odnosno podrške, osnaživanja i animiranja građana i građanki u pogledu korištenja prava na pristup informacijama, učešća u odlučivanju i pristupa pravosuđu u stvarima koje se tiču ili mogu uticati na životnu sredinu.
Specifični ciljevi projekta su:
-Jačanje neformalnih grupa građana i/ili organizacija civilnog društva na lokalnom nivou;
-Demokratizacija u odlučivanju o životnoj sredini;
-Doprinos inkluzivnijem ambijentu u kontekstu dostizanja ekološke pravde;
-Doprinos boljoj sudskoj praksi u oblasti ekološkog prava.
Očekivani rezultati:
-Informisane i osnažene najmanje pet neformalnih grupa građana i/ili organizacija civilnog društva na lokalnom nivou,
-Povećan kapacitet i nezavisnot lokalnih (neprofesionalnih) grupa građana i/ili aktivista,
-Poboljšana zaštita interesa lokalnih zajednica u procesu odlučivanja o životnoj sredini,
-Uvedeni alati za demokratsko donošenje odluka, zaštitu prirode i prava na zdravu životnu sredinu,
-Pozitivan rezultat ili značajan doprinos pravnim aktivnostima u najmanje pet slučajeva.

There is no ongoing projects in "Our space" programme at the moment.

Besides projects defined by programmes, Center for environment is actively working on other topics in the field of environment and on networking with other organizations at the regional and international level. In the section "Other Projects" we are presenting projects which are not related to the specific program.

Ongoing project and activities Completed projects and activities

There is no ongoing projects in "Our space" programme at the moment.

Besides projects defined by programmes, Center for environment is actively working on other topics in the field of environment and on networking with other organizations at the regional and international level. In the section "Other Projects" we are presenting projects which are not related to the specific program.

Ongoing project and activities Completed projects and activities

Lost your password?