Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Ekološka pravda kroz pravne lijekove
Program: Arhus centar

Mjesto implementacije
Budžet projekta (EUR)
Voditelj projekta ili partner
Donatori projekta (naziv)
Iznos kontribucije (od donatora)
Datumi
Bosna i Hercegovina
49.991,56
Voditelj
European Endowment for Democracy
49.991,56
1.1.2022. - 31.12.2023.

Opis
Podrška radu Arhus centra u Banja Luci (CZZS) u kontekstu implemetacije Arhuse konvencije, odnosno podrške, osnaživanja i animiranja građana i građanki u pogledu korištenja prava na pristup informacijama, učešća u odlučivanju i pristupa pravosuđu u stvarima koje se tiču ili mogu uticati na životnu sredinu.
Specifični ciljevi projekta su:
-Jačanje neformalnih grupa građana i/ili organizacija civilnog društva na lokalnom nivou;
-Demokratizacija u odlučivanju o životnoj sredini;
-Doprinos inkluzivnijem ambijentu u kontekstu dostizanja ekološke pravde;
-Doprinos boljoj sudskoj praksi u oblasti ekološkog prava.
Očekivani rezultati:
-Informisane i osnažene najmanje pet neformalnih grupa građana i/ili organizacija civilnog društva na lokalnom nivou,
-Povećan kapacitet i nezavisnot lokalnih (neprofesionalnih) grupa građana i/ili aktivista,
-Poboljšana zaštita interesa lokalnih zajednica u procesu odlučivanja o životnoj sredini,
-Uvedeni alati za demokratsko donošenje odluka, zaštitu prirode i prava na zdravu životnu sredinu,
-Pozitivan rezultat ili značajan doprinos pravnim aktivnostima u najmanje pet slučajeva.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?