Nakon što je Centar za životnu sredinu tokom 2018. godine u Nacionalnom parku Kozara realizovao aktivnosti na jačanju svijesti posjetilaca o problematici neadekvatnog deponovanja ambalažnog otpada u prirodu, u ovom Parku je evidentno manje otpada, ali je neohodno kontinuirano raditi na edukaciji posjetilaca.

”Posjetioci bivaju sve bolje upućeni u probleme koji otpad može izazvati, te je primjetna razlika u odnosu na raniji period. Ipak, iako imamo manji problem sa odlaganjem otpada u prirodi, neophodno je i dalje raditi na edukaciji posjetilaca i skupljanju otpada sa cijelog prostora Parka. Mogli bismo reći da je dugoročna vizija Parka ta da kante i kontejneri za otpad budu postavljeni u urbanim zonama, a da posjetioci šireg prostora Parka, otpad nose sa sobom”, istakao je Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka Kozara.

Centar za životnu sredinu je u Nacionalnom parku Kozara 2018. godine provodio aktivnosti na jačanju svijesti posjetilaca o problematici neadekvatnog deponovanja ambalažnog otpada u prirodu u sklopu projekta ”Primjer pokaži, brini o ambalaži”.

”Iako je projekat obuhvatio mali vremenski okvir, uspjeli smo se fokusirati i na ljude i stvaranje duhovitog sadržaja, organizovanje edukativnih šetnji, ali i na utvrđivanje problematičnih lokacija u Parku na kojima se skuplja otpad. Park je u mnogim dijelovima nepristupačan za motorna vozila koja bi odvozila smeće, pa je samim tim opravdano nepostojenje kanti. Svakako, to nikako ne smije predstavljati prepreku da se otpad odlaže na ispravan način i ne ostavlja za sobom u prirodi. Apelujemo na sve posjetitelje da otpad uredno nose sa sobom, jer složićete se – svi volimo i želimo da boravimo u čistoj prirodi”, istakla je Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu.

Table na izletištima © Goran Krivić

U sklopu projekta su postavljene neophodne kante i informativne table širom Parka koje na šaljiv način podsjećaju da nam priroda uvijek vraća ono što joj damo. Takođe, za vrijeme tradicionalne manifestacije ”Pozdrav proljeću” smo kroz edukativnu šetnju uz opušteni razgovor prisutnima ukazali na problematiku i dugoročnost raspadanja ambalažnog otpada u prirodi, kao i njegov uticaj na životnu sredinu.

Centar za životnu sredinu u Nacionalnom parku Kozara trenutno provodi i dva naučno-istraživačka projekata (istraživanje šišmiša i saproksilnih tvrdokrilaca) čiji će rezultati biti objavljeni do sredine 2019. godine.

Ovaj projekat je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

 

Kante na Mrakovici © Goran Krivić

Edukativna šetnja u sklopu tradicionalne manifestacije ”Pozdrav proljeću”  © Aleksandar Saša Škorić

Edukativna šetnja u sklopu tradicionalne manifestacije ”Pozdrav proljeću”  © Aleksandar Saša Škorić

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?