Na ušću rijeke Revenice u Obedske bare, u četvrtak, 22. avgusta 2019. godine, odvijale su se aktivnosti projekta Sava TIES, čiji je cilj podizanje svijesti aktera o upravljanju invazivnim tuđinskim vrstama. Ovo je bila dobra prilika da se istakne potreba za stalnim aktivnostima i radnjama za smanjenje obilja ovih vrsta. Učesnici događaja su bili članovi međunarodnog volonterskog kampa koji se održava u Obedskoj bari, predstavnici Javnog preduzeća Vojvodinašuma, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i životnu sredinu, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Mladi istraživači Srbije, lokalne nevladine organizacije Green View i Udruženja medicinskih lječilišta .

Oko 50 učesnika imalo je priliku da se upozna sa projektom Sava TIES kao i aktivnostima ostalih organizacija koje su učestvovale, a koje su takođe članovi Odbora zainteresovanih strana Sava TIES. Fokus je bio na uklanjanju invazivnih stranih vrsta na području Obedske Bare kao i drugim aktivnostima u šumarskoj medicini.

Druženje pod okriljem projekta Sava TIES bilo je važno i zbog međunarodnog učešća, jer je bilo i 14 volontera iz 10 zemalja iz cijelog svijeta, koji su 18. avgusta započeli kamp „Obedska bara 2019“. Kao i prethodnih godina i decenija, kamp je organizovala nevladina organizacija Green View iz Kupina i Mladi istraživači Srbije. Kamp su finansijski podržali opština Pećinci i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, a partneri su mu bili Turistička organizacija opštine Pećinci, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Javno preduzeće “Vojvodinašume”.

Važnost ovog kampa je višestruka jer volonteri svake godine tokom kampa čiste veliko područje invazivne vegetacije, čuvajući vlažne livade i otvarajući područja i vode koja su staništa i hranilice za ptice u ovom zaštićenom području.

Kontinuirani rad u posljednje skoro tri decenije takođe je imao opipljive rezultate, jer je posljednjih godina opaženo nekoliko vrsta ptica koje ovdje nisu duže vrijeme prisutne, uključujući plegus (Plegadis falcinellus) koji u Obedskoj Bari nije primijećen više od 130 godina.

Ovaj događaj nije bio samo promotivni događaj već i radni dan za sve učesnike. Zajedno sa volonterima iz Rusije, Japana, Meksika, Španije, Kine, Francuske, Nemačke, Italije, Turske i Srbije, zaposlenima JP „Vojvodinašume“ i predstavnicima gore navedenih organizacija ručno su uklonili vegetaciju na budućem toku vodotoka – na području na kojem će se u decembru sprovesti pilot projekti akcije Save TIES.

 

 

 

 

 

 

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?