Autor: Dragan Mijatović

Aktivisti Centra za životnu sredinu u saradnji sa inicijativom građana Banjalučka kritična masa, danas su održali akciju iz oblasti urbane mobilnosti i održivog transporta na dvije lokacije u Banjoj Luci. Akcija je bila usmjerena na ukazivanje na problem nepostojana umreženosti dijelova biciklističke infrastrukture jednih sa drugim, ali i nepostojanje integracije tih dijelova sa ostatkom saobraćajne infrastrukture.

Akcija je izvedena na način da se izvršilo postavljanje crvenog tepiha sa horizontalnom signalizacijom, koji je predstavljao simulaciju biciklističke trake koja upravo treba da obezbjedi ovo povezivanje i integraciju biciklističke infrastrukture.

Autor: Dragan Mijatović

Prva odabrana lokacija je bila kružna raskrsnica na ukrštanju Krfske, odnosno ulice Stevana Bulajića i ulice Cara Lazara. Ono što je na ovoj lokaciji problem, jeste nepostojanje integracije kretanja biciklista iz biciklističke staze u ulici Stevana Bulajića do i od samog biciklističkog prelaza koji postoji, ali ni pri skretanju u ulicu Cara Lazara. Takođe, u suprotnom smjeru, kada se kreće iz ulice Cara Lazara, ne postoji propisna mogućnost ulaska na biciklističku stazu u ulici Stevana Bulajića.

Autor: Dragan Mijatović
Autor: Dragan Mijatović

Druga lokacija na kojoj je izvedena ova pokazna akcija, jeste raskrsnica ulice Vojvode Radomira Putnika sa nastavkom u Bulevar vojvode Živojina Mišića sa ulicom Gavre Vučkovića, odnosno njenim nastavkom u Gundulićevu. Na ovoj lokaciji postoji problem slične prirode.

,,Odnosom prema izgradnji biciklističke infrastrukture na ovaj način se dovodi u pitanje bezbjednost biciklista u saobraćaju, koji silom prilika bivaju prinuđeni na improvizaciju svog kretanja mimo svih propisa. Preporuke za rješenje ovakvih situacija, kombinovanjem biciklističkih prelaza, biciklističkih traka i kosina na način kako je to pokazano u ovoj akciji, daleko su od najboljih rješenja, ali su veoma jednostavne, jeftine i kompromisne’’ – ističe Tihomir Dakić, koordinator programa transport u Centru za životnu sredinu. Takođe, iz Centra poručuju i da su uvijek otvoreni za konsultacije, kada je u pitanju rad na unapređenju biciklističkog saobraćaja u Banjoj Luci.

,,Ove dvije odabrane lokacije samo su neke od mnogih nerješenih za bicikliste, a spisak svih ulica, odnosno najbitnijih i najprometnijih biciklističkih ruta, na kojima je potrebno iscrtati biciklističke trake, utvrdili smo manjim istraživanjem kretanja biciklista, te objavili krajem prošlog mjeseca’’ – poručio je Dragan Kabić iz Banjalučke kritične mase.

Autor: Dragan Mijatović
Autor: Dragan Mijatović

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?