CZZS | Saradnja
3842
page,page-id-3842,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Saradnja

Centar za životnu sredinu sarađuje sa velikim brojem organizacija iz BiH i regije.
Članica smo nekoliko tematskih i regionalnih mreža.

 

Friends of the Earth International

Centar za životnu sredinu je 2014. godine postao pristupni član međunarodne mreže Friends of the Earth International.

Friends of the Earth International je najveća svjetska mreža ekoloških organizacija, koja okuplja 75 nacionalnih članica i oko 5 000 lokalnih aktivističkih grupa na svim kontinentima. Sa preko dva miliona članova i pristalica širom svijeta, oni vode kampanje za trenutno najvažnija ekološka i društvena pitanja. Preispituju trenutni ekonomski model i korporativnu globalizaciju i promovišu rješenja koja će pomoći u stvaranju ekološki održivih i društveno pravednih zajednica.

 

 

CEEweb for Biodiversity

Centar za životnu sredinu je od 2010. godine punopravni član mreže CEEweb for Biodiversity.

CEEweb for Biodiversity je krovna organizacija koja okuplja organizacije koje se bave zaštitom prirode iz Centralne i Istočne Evrope. Njihova misija je očuvanje biološke raznovrsnosti kroz promociju održivog razvoja. Djeluju kroz zagovaranje, uticanje na donošenje odluka, zajedničke projekte, izgradnju kapaciteta, umrežavanje i podizanje svijesti.

Danas CEEweb predstavlja mrežu nekoliko desetina organizacija koje se bave zaštitom prirode iz Centralne i Istočne Evrope, koje rade zajedno kako bi zaštitili prirodno nasljeđe ove regije.

Print

 

Transport & Environment

T&E je nezavisna pan-evropska asocijacija sa naučnim i obrazovnim ciljevima, koja nije dio niti jedne političke partije niti ostvaruje profit.

Misija T&E je da promoviše politiku transporta i pristupačnosti, zasnovanu na principima održivog razvoja, koja minimizira negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje, korištenje energije i zemlje i sve ekonomske i socijalne troškove, maksimalno povećava sigurnost, te garantuje dovoljan pristup za sve.

Punopravni član – predstavnik ispred Centra Tihomir Dakić

logo

 

Evropska sedmica mobilnsti

Evropska sedmica mobilnosti je kampanja podizanja svijesti sa ciljem osvještavanja građana da koriste javni prevoz, voze bicikl, hodaju i da podstakne evropske gradove da promovišu ove vidove transporta te da ulažu u novu infrastrukturu. Od 16. do 22.  septembra svake godine,  je prilika za evropske gradove da učestvuju u najrasprostranjenijem događaju na polju održive mobilnosti. Opšti cilj kampanje Evropske sedmice mobilnosti je da podstakne javnu svijest o potrebi da se djeluje protiv zagađenja izazvanog povećanjem motorizovanog saobraćaja u urbanim sredinama. U stvari, to nije samo pitanje borbe protiv zagađivanja atmosfere ili smanjenje buke, već i poboljšanje kvaliteta života u urbanim sredinama.

Nacionalni Koordinator za Bosnu i Hercegovinu, Tihomir Dakić

EMW logo

 

EuroVelo

EuroVelo – evropska mreža cikloturističkih ruta, je projekat kojim upravlja Evropska federacija biciklista (ECF ) u saradnji sa nacionalnim i regionalnim partnerima.

EuroVelo uključuje postojeće i planirane nacionalne i regionalne biciklističke staze u jedinstvenu evropsku mrežu.

Ona se trenutno sastoji od više od 45.000 km biciklističkih staza i hiljade novih kilometara su u planu – kada bude okončano, biće ukupno više od 70.000 km cikloturističkih staza. EuroVelo signalizacija se sada može naći u Francuskoj, Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Srbiji. Status međunarodnih pravaca doprinosi da pronađe sredstva i dobije političku podršku za nastavak njihove izgradnje.

Nacionalni koordinator za Bosnu i Hercegovinu, Tihomir Dakić

EuroVelo logo

 

Evropska federacija biciklista (ECF)

Od njihovog osnivanja 1983. godine, ECF je imala jedan cilj: da promoviše biciklizam kao zdrav i održiv način transporta i vid rekreacije. Njihovi korijeni su u Evropi, ali izazovi sa kojima se suočavaju su globalni. Vjerujemo da je bicikl rješenje za mnoge patnje u svijetu. Imaju ambiciju za djeljenje naše stručnosti i stručnosti naših članova širom svijeta.

ECF logo

 

Environmental Forum

Environment Forum (EF) nije klasična mreža udruženja, već je projekat finansiran od Evropske komisije namjenjen udruženjima za životnu sredinu u zemljama koje su kandidati ili potencijalni kandidati u procesu proširenja EU, a koje su zainteresovane za pitanja životne sredine u procesu pridruživanja EU. Ovaj projekat je nastavak sličnih prethodnih projekata (NGO Dialogue and New NGO Forum) koji su bili usmjereni na razmjenu informacija i povećanje transparentnosti u komunikaciji između udruženja i Evropske komisije. Jedan od ciljeva EF projekta je razvoj kapaciteta uključenih udruženja za konstruktivan dijalog sa nadležnim institucijama.

Centar za životnu sredinu zajedno sa Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle predstavlja udruženja iz BiH u komunikaciji sa Evropskom komisijom. Najmanje jednom godišnje se održava konsultativni sastanak sa predstavnicima udrženja zainetersovanim za životnu sredinu, kako bi se zajedno formirali stavovi koji će biti zastupani u razgovorima sa predstavnicima Evropske komisije. Takođe, kao predstavnici EF pratimo RENA (Regional Environmental Network for Accession, http://www.renanetwork.org/) projekat koji finansira EU, a namjenjen je podizanju kapaciteta službenika u nadležnim institucijama za proces prilagođavanja i provođenja zakonodavstva EU u oblasti životne sredine.

Environment forum logo

 

Re:Akcija – Građanska inicijativa za Banjaluku

Re:Akcija je neformalna platforma za saradnju udruženja iz različitih oblasti na nivou grada Banjaluka, a Centar za životnu sredinu je jedan od pokretača ove inicijative.

Glavni zadatak inicijative je podsticanje kritičke misli i društvene akcije pojedinaca i grupa građana u Banjaluci.

S obzirom da građani ne participiraju dovoljno u donošenju lokalnih politika, formiranjem ove inicijative se želi otvoriti kanal za komunikaciju između građana i vlasti i istovremeno približiti građanima organizacije civilnog društva, te na taj način zajedno doprinijeti podizanju kvaliteta života u gradu.

Reakcija logo