CZZS | Rezultati ankete: “Javnost u Republici Srpskoj podržava zaštitu mrkog medvjeda”
7667
single,single-post,postid-7667,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded
Brown_bear

Rezultati ankete: “Javnost u Republici Srpskoj podržava zaštitu mrkog medvjeda”

Posted by czzs in Saopštenja, Vijesti

Završeno je anketiranje stanovništva u Republici Srpskoj o prihvatanju mrkog medvjeda , koje je provedeno u okviru aktivnosti Centra za životnu sredinu na zaštiti i upravljanju populacije medvjeda. Anketa sadrži 56 pitanja, a dostavljana je putem pošte na nasumično odabrane adrese u mjestima gdje je mrki medvjed prisutan i često dolazi do kontakta sa ljudima. Od ukupno 1200 poslatih anketa, vraćeno je 160. Prikazani su rezultati analize za neka od pitanja.

Jasmin Pašić, Centar za životnu sredinu: „Stanovništvo je izrazilo pozitivan stav prema očuvanju mrkog medvjeda u Republici Srpskoj. Podaci dobijeni anketom predstavljaju važnu osnovu u donošenju budućih odluka o upravljanju populacijom medvjeda“.

Anketa je realizovana uz podršku projekta „Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama“ i njemačke fondacije EuroNatur. Jedan od ciljeva projekta je poboljšati suživot medvjeda i ljudi, te obogatiti naše znanje o faktorima i mehanizmima koji utiču na populaciju medvjeda.

“Rezultati ankete će biti dostavljeni nadležnim institucijama i svim zainteresovanim stranama. Ovakvi rezultati nameću obavezu da se ozbiljnije pozabavimo ovim problemom i izradom plana upravljanja mrkim medvjedom”, dodao je Jasmin.

Bosna i Hercegovina je 2008. godine ratifikovala Bernsku konvenciju koja štiti divlje vrste i prirodna staništa i prema kojoj institucije u BiH imaju obavezu da izrade planove upravljanja za velike zvijeri, uključujući i mrkog medvjeda. Izrada ankete je jedan od važnih koraka ka zaštiti medvjeda i drugih velikih zvijeri u Republici Srpskoj, kao i čitavoj Bosni i Hercegovini. Centar za životnu sredinu će nastaviti sa aktivnostima na zaštiti mrkog medvjeda, a u narednom periodu plan je uključiti i širi krug stručnjaka, da bismo u konačnici imali očuvanu i sigurnu populaciju.

pite

30 Dec 2016