Energija i klimatske promjene

 

Program Energija i klimatske promjene pokrenut je nakon kampanje protiv izgradnje hidroelektrana u kanjonu Vrbasa. Danas obuhvata i aktivnosti protiv postojećih i planiranih termoenergetskih objekata na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Alternativna rješenja koja zagovaramo su primjena energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije te drugih održivih rješenja u oblasti energetike. Primjenom ovih rješenja želimo da utičemo na smanjenje emisija staklene bašte i spriječavanje klimatskih promjena. Primjena ovih principa ima smisla samo u okviru pravedne tranzicije energetskog sektora.  Kroz ovaj program se trudimo da otvorimo dijalog o javnim politikama između nadležnih institucija na državnom, entitetskom i lokalnom nivou i civilnog društva, te nastojimo da u javnom dijalogu o energetskoj budućnosti mnogo više pažnje bude posvećeno održivim energetskim rješenjima.

TRENUTNE AKTIVNOSTI

  • Zagovaranje i borba protiv planova za izgradnju hidroelektrana na području čitave BiH (kroz kampanju Sačuvajmo Plavo srce Evrope)
  • Podrška ostalim organizacijama i kampanjama protiv izgradnje hidroelektrana širom BiH
  • Monitoring i zagovaranje u sektoru uglja, sa fokusom na rad termolektrana u Republici Srpskoj (kroz kampanju „Stop prljavoj energiji, jer budućnost je obnovljiva“)
  • Podrška drugim organizacijama i građanima u zagovaranju protiv postojećih i izgradnje novih termoelektrana u BiH
  • Zagovaranje primjene i korištenja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na lokalnom, entitetskom i državnom nivou
  • Praćenje međunarodnih sporazuma i dogovora u okviru klimatskih promjena i monitoring učešća BiH u globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena.

 

Koordinatorica programa: Majda Ibrakovic

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti