Arhus centar

Centar za životnu sredinu je u junu 2013. godine pokrenuo rad Arhus centra za informisanje, učešće javnosti u donošenju odluka i pravnu zaštitu u oblasti životne sredine uz finansijsku podršku EU i Misije OSCE u BiH je.

Glavni cilj Arhus centra je da unaprijedi implementaciju Arhuske konvencije u BiH i da bude veza između javnih organa i šire društvene zajednice, a naročito na lokalnom nivou.

Kancelarija Arhus centra je otvorena za građane, predstavnike udruženja i institucija koji žele da se kvalitetno i pravovremeno informišu o pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine, te da se adekvatno pripreme za uključivanje u procese donošenja odluka.

Ključnu ulogu u radu Arhus centra imaju nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine i lokalne samouprave koje trebaju praktično da implementiraju Arhusku konvenciju.

Podizanjem kapaciteta organizacija civilnog društva, unaprijediće se njihove vještine za objektivno i argumentovano zastupanje javnog interesa u oblasti životne sredine.

 

Više o Arhus centru na web site-u: www.aarhus.ba

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti