CZZS | “Pravna klinika Arhus centara u BiH– pristup pravosuđu u oblasti životne sredine/okoliša“
6171
single,single-post,postid-6171,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded
Pravna_klinika_II

“Pravna klinika Arhus centara u BiH– pristup pravosuđu u oblasti životne sredine/okoliša“

Posted by czzs in Vijesti

Centar za životnu sredinu je u ime Mreže Arhus centara u Bosni i Hercegovini od 16. do 18. marta 2015. godine u Banjoj Luci održao seminar na temu “Pravna klinika Arhus centara u BiH – pristup pravosuđu u oblasti životne sredine/okoliša”.

Ideja je da ovaj seminar posluži kao platforma za jačanje unutrašnjeg dijaloga i razumijevanja, kao i ostvarivanja saradnje između organizacija civilnog društva, pravnika, inspekcijskih organa i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, a sa ciljem sprečavanja prekršajnih i krivičnih dijela protiv životne sredine/okoliša kao i implementacije domaćih i međunarodnih zakonskih propisa.

Nakon uvodne prezentacije o ulozi Arhus centara i civilnog društva u implementaciji Arhuske konvencije u BiH, tridesetak učesnika ovog seminara je putem prezentacija, diskusije i praktičnog rada u grupama analiziralo Zakon o slobodi pristupa informacijama i način podnošenja zahtjeva za pristup informacijama kao pravno i kao fizičko lice, zakone o opštem upravnom postupku i o upravnom sporu, nadležnosti i rad inspekcija u BiH, organizaciju tužilaštva u BiH, pristupe pravosuđu iz oblasti zagađenja životne sredine/okoliša po Arhuskoj konvenciji i kršenja odredbi domaćeg zakonodavstva u toj oblasti, kao i  rješavalo hipotetičke i stvarne primjere studija slučajeva pravne klinike Arhus centara u BiH.

Održani seminar predstavlja pozitivan korak ka boljoj informisanosti i uključenosti predstavnika OCD i mladih pravnika da se usavršavaju u pravnim vještinama kao što su pisanje dokumentacije i suočavanje sa stvarnim pravnim slučajevima iz oblasti životne sredine/okoliša. Takođe, pomoć u vidu znanja, iskustava i informacija dobivenih od strane inspektora iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta je dodatno ojačao OCD na koji način da uspostave komunikaciju sa predstavnicima vlasti i ko je odgovoran za davanje određenih informacija.

Realizacija ovog seminara je bila veoma uspješna, iako bi prisustvo predstavnika tužilaštva iz BiH njegova realizacija bila mnogo kvalitetnija da je neki bio u mogućnosti da prisustvuje.

Realizacija ovog seminara je bila veoma uspješna, iako bi njegova realizacija bila mnogo kvalitetnija da je neki predstavnik tužilaštva iz BiH bio u mogućnosti da prisustvuje.

26 Mar 2015