CZZS | Poziv za dostavljanje ponuda za poziciju eksternog evaluatora
9336
single,single-post,postid-9336,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded
JavniPoziv

Poziv za dostavljanje ponuda za poziciju eksternog evaluatora

Posted by czzs in Vijesti

Udruženje građana Centar za životnu sredinu za potrebe projekta “Eko BiH” traži pružaoca usluge izrade Plana evaluacije i njegovog provođenja.  Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti životne sredine/okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. Projekat je podržan od strane Evropske unije, a sprovodi se u saradnji sa Arhus centrom Sarajevo i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Svrha ovog angažmana se ogleda u potrebi da pružalac usluge analizira glavne ulazne informacije i preporuke u vezi sa sljedećim ciljevima:

1. postizanje efektivnosti projekta (tj. u kojoj mjeri se ciljevi projekta postižu ili se mogu postići);

2. procjena održivosti projekta (tj. vjerovatnost nastavka projekta nakon što prestane donatorska podrška – finasijska, organizaciona, programska i politička);

3. ocjena relevantnosti projekta (tj. prikladnost aktivnosti i korišćenih metoda u odnosu na stvarne potrebe i situaciju u BiH);

4. procjena efikasnosti projekta (tj. poštovanje planiranog vremenskog okvira i koristi od predviđenog finansijskog okvira);

5. procjena koherentnosti projekta (interna i eksterna).

Rok za podnošenje prijava za poziciju eksternog evaluatora je 29. januar do 16.00 časova.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati na ovom linku.

16 Jan 2019