CZZS | Politika održive energije jugoistočne Evrope
4259
page,page-id-4259,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Politika održive energije jugoistočne Evrope

Lokacija implementacije projekta:

Albanija, BiH, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Hrvatska

 

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj:

Unaprijeđenje kapaciteta za saradnju mreža OCD I osnaživanje građana za učešće u dijalogu zasnovanog na činjenicama, sa ključnim donosiocima odluka kako bi uticali na politike I prakse za održiviji energetski sistem u jugoistočnoj Evropi, koja je usklađena sa glavnim politikama i direktivama EU.

Specifični ciljevi:

  • zagovarati da mreže OCD u svojim aktivnostima “prevaziđu proteste”, koristeću analitičke alate za “najbolje prakse” za energetske modele i razvoj scenarija za alternativni niskokarbonski energetski sektor.
  • podići transparentnost i kredibilitet mreže OCD za energiju u jugoistočnoj Evropi, u saradnji sa međunarodnim partnerima, a kroz razvoj usmjerenih kampanja zagovaranja;
  • unaprijediti i profesionalizovati nezavisno praćenje i izvještavanje OCD o ključnim energetskim dokumentima i procesima, uključujući teme energetsko siromaštvo, korupcija, uništavanje životne sredine i slaba primjena EU zakonodavstva.

 

Očekivani rezultati:

  • Osnivanje i službeno priznavanje dva Arhus centra za javno informisanje i učešće javnosti u oblasti zaštite životne sredine u Banjoj Luci i Tuzli;
  • Obuka 8 saradnika iz organizacija civilnog društva u domenu Arhuske konvencije i unapređenje njihovih pregovaračkih sposobnosti;
  • Deset opština i organizacije civilnog društva uključene u primjenu prava na pristup informacijama i učešće javnosti u procesu donošenja odluka;
  • Pomoći lokalnim, regionalnim i nacionalnim strukturama vlasti u ispunjavanju obaveza u okviru Konvencije;
  • Povećan pristup informacijama o životnoj sredini;
  • Uspješno okupiti različite zainteresovane strane u javnim raspravama i poboljšati uticaj učešća javnosti u pitanjima zaštite životne sredine;
  • Podizanje javne svijesti o pravima u okviru Konvencije.

 

Kontakt osoba:

Miodrag Dakić

 

Donator/i:

Evropska unija, UNDP, BTD

Budžet (KM):

29.593,00

 

Vremenski period implementacije:

januar 2013 – decembar 2014.

Projekat se realizuje u saradnji sa: Mrežom za promjene Jugoistočne Evrope (voditelj projekta), DOOR i Forum za slobodu odgoja – Hrvatska; Centar za zastupanje građanskih interesa – BiH; Green Home i MANS – Crna Gora; CEKOR i Fraktal –  Srbija; EDEN i Ekolevizja Group – Albanija; ATRC – Kosovo; Eko-svest, Front 21/42 i Analytica – Makedonija; Nativa, CEE Bankwatch Network i WWF – međunarodni partneri.