Viktor Bjelić Viktor Bjelić
Nataša Nataša Crnković
Aleksandra Aleksandra-Anja Dragomirović
Tihomir Dakić Tihomir Dakić
Anja Anja Damjanović
Jelena Ivanić Jelena Ivanić
Sandra Josović Sandra Josović
Vanja Junuzović Vanja Junuzović
Dragan Kabić Dragan Kabić
Majda Ibraković Majda Ibraković
Aleksandra Ivana Kulić
Iva Miljević Iva Miljević
Miloš Orlić Miloš Orlić
Nestor Nestor Ruiz
Dragana Dragana Skenderiija
Saša Škorić Saša Škorić

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti