CZZS | Konkurs za pravnika/icu
6744
single,single-post,postid-6744,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded
Svi

Konkurs za pravnika/icu

Posted by czzs in Vijesti
Naziv poslodavca Centar za životnu sredinu, Banja Luka
Naziv pozicije Pravnik/ica
Opis radnih zadataka
 • Istraživanje i izrada pravnog tumačenja zakona, politika i činjenica koje mogu imati uticaj na životnu sredinu, uključujući lokalna, entitetska, državna i regionalna pitanja,
 • Praćenje i vođenje slučajeva u kojima je došlo do povrede ili kršenja zakona iz oblasti životne sredine, u kojima je odbijeno pravo na pristup informacijama i narušena prava na učešće u donošenju odluka,
 • Savjetovanje i pravna podrška organizacijama civilnog društva i javnosti o pristupu pravdi, naglašavajući propise i postupke najboljih dostupnih praksi iz EU,
 • Učestvovanje u razvoju i provođenju programa obuke pravnika i studenata prava u okviru Pravne klinike za životnu sredinu;
 • Učešće na relevantnim događajima, okruglim stolovima, sastancima radnih grupa, i sl,
 • Podrška obrazovanju i uspostavljanju pravnog tima Arhus centra,
 • Pravno savjetovanje i zastupanje Centra za životnu sredinu u pravnim slučajevima,
 • Drugi pravni poslovi po potrebi i uz dogovor i nadzor lica za predstavljanje i zastupanje.

 

Potrebna znanja i vještine Uslovi za poziciju:

 • Široko poznavanje međunarodnih konvencija i sporazuma koji se odnose na pitanja životne sredine,
 • Poznavanje pitanja životne sredine i ljudskih prava, te nadležnih institucija na državnom, entitetskom i lokalnom nivou,
 • Znanje i iskustvo u pokretanju sudskih i upravnih postupaka,
 • Poznavanje državnih, entitetskih i lokalnih prioriteta i politika u oblasti životne sredine.

 

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma pravnog smjera, postdiplomski/master je prednost,
 • Najmanje tri godine relevantnog radnog iskustva je prednost,
 • Iskustvo u radu s organizacijama civilnog društva i institucijama koje se bave pitanjima životne sredine je prednost.

 

Potrebna znanja i ostali uslovi:

 • Sposobnost za samostalan rad,
 • Izrazite analitičke vještine,
 • Vrlo dobre računarske i komunikacijske vještine,
 • Vrlo dobar nivo znanja i korištenja engleskog jezika,
 • Spremnost na putovanja i rad na terenu,
 • Spremnost na fleksibilno/nepuno radno vrijeme.

 

Od kandidata se očekuje:

 • Sposobnost rada u timu,
 • Profesionalan i fleksibilan pristup,
 • Usmjerenost ka obavljanju zadataka i postizanju rezultata.
Izvršilaca 1
Mjesto rada Banja Luka
Rok za slanje prijava 22.1.2016.
Šta poslodavac nudi
 • Mogućnost stručnog usavršavanja i putovanja,
 • Probni rad/volonterski staž – privremeno,
 • Pripravnički staž,
 • Ugovor o djelu – po poslu ili projektu,
 • Ugovor o radu – potencijalno u zavisnosti od mogućnosti.

Nadoknada za angažman će biti naknadno određena u zavisnosti od kvalifikacija kandidata/kinje, a po definisanju opisa poslova i zadataka na konkretnim aktivnostima/projektima.

 

Obavezna dokumentacija i kontakt Obavezna dokumentacija za prijavu na konkursu:

 • Motivaciono pismo o razlozima prijave i očekivanjima,
 • Biografija (CV) u Europass formatu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi, po mogućnosti preporuka prethodnog poslodavca.

Poslati na Centar za životnu sredinu: viktor.bjelic@czzs.org

Napomena: Na intervju će biti pozvani samo oni kandidati i kandidatkinje koji/koje ispune uslove, pokažu spremnost volontiranja/probnog rada od mjesec dana, odnosno koji uđu u uži izbor. Intervju će uključivati i kratak test iz engleskog jezika, te pojašnjenja u vezi sa utvrđivanjem nadoknade za angažman.

11 Jan 2016

Tags: