Kampanja Stop prljavoj energiji – jer budućnost je obnovljiva

 

 

Kampanja ”Stop prljavoj energiji – jer budućnost je obnovljiva”,  ima za cilj da skrene pažnju građana, stručnjaka, nadležnih institucija i drugih društvenih aktera na zabrinjavajuće stanje životne sredine i neodrživost postojećih energetskih sistema u Bosni i Hercegovini. Kampanju su zajednički pokrenuli Centar za životnu sredinu iz Banjaluke i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle. Posebnost ove kampanje je u multidisciplinarnom pristupu problemu. Svjesni činjenice da je funkcionisanje našeg društva i svih njegovih segmenata veoma zavisno od elektroenergetskog sistema, ali i činjenice da su problemi sagorijevanja uglja u svrhu proizvodnje električne energije isto tako raznoliki i kompleksni, u kampanji moramo sagledati probleme iz više uglova. Centar za životnu sredinu i Centar za ekologiju i energiju aktivno prate projekte izgradnje novih termoelektrana ili blokova u postojećim elektranama na ugalj u BiH, analizirajući sve korake u pravnim postupcima, posebno u vezi sa studijom uticaja na životnu sredinu i usklađenosti sa našim i međunarodnim zakonodavstvom u oblasti zaštite životne sredine, reagujući na sve nepravilnosti.U isto vrijeme, sprovodimo i javnu kampanju sa ciljem podizanja svijesti o negativnim aspektima energije iz uglja iz zdravstvenog, ekološkog i ekonomskog ugla. Takođe, radimo na promociji održivih energetskih sistema baziranih pretežno na energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

Stavovi i zahtjevi proistekli iz kampanje, usmjereni prema nadležnim institucijama u BiH, jesu sljedeći:

  • očekujemo da institucije konačno počnu da poštuju preuzete međunarodne obaveze u oblasti energije,
  • tražimo da se u ekonomskim analizama novih energetskih proizvodnih kapaciteta predstavljaju stvarne cijene korištenih izvora energije (u koje je uključena i šteta nanesena zdravlju stanovnika i životnoj sredini) pri odlučivanju o novim projektima.
  • Da prestanu sa planovima izgradnje novih TE već da se okrenu ka energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

Pozivamo nadležne institucije da postojeće i buduće energetske strategije zasnivaju na održivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti umjesto na prljavim i neobnovljivim izvorima energije. Smatramo da se samo mijenjanjem trenutnih strategija i politika može izbjeći budućnost visokih cijena električne energije, energetske nestabilnosti zbog nestašice energenata, uništene životne sredine i zdravlja ljudi. Zagovaramo budućnost sa zdravom planetom i ljudima, te stabilnim energetskim sistemom koji neće zavisiti od sve manjih zaliha prljavih i opasnih fosilnih goriva. Pozivamo sve one koji dijele naše ciljeve i zahtjeve da nam se pridruže u ovoj kampanji!

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti