Sačuvajmo Sanu

Centar za životnu sredinu zajedno sa Koalicijom za zaštitu Sane se od  2009. godine protivi izgradnji hidroelektrane “Medna” u gornjem toku  rijeke Sane, koja je nažalost 2018. godine puštena u rad. Iniciranjem zaštite izvora Sane, pećine Mračaj i kanjona Prizren Grad nastavili smo  sa aktivnostima u pravcu očuvanja ove visokovrijedne rijeke i njene  okoline.

Investitor “LSB Elektrane” iz Banjaluke je pokušao da izgradi malu hidroelektranu (MHE) “Medna” na samim izvorima rijeke Sane. Izgradnju je započeo, uprkos činjenici da je Prostornim planom Republike Srpske gornji tok rijeke Sane predviđen kao park prirode, a izvori Sane da budu pod strogim režimom zaštite, zbog prirodnih i ambijentalnih vrijednosti. Vlada RS je usvojila Uredbu o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka, kojom je rijeka Sana svrstana u prvu kategoriju. Samo 3 rijeke u RS su u ovoj kategoriji. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS je dostavio stručno mišljenje sa 10 razloga zašto se na izvorima Sane ne bi smjela izgraditi MHE.

Koncesija je preprodana koncesionaru “EHE d.o.o” iz Banja Luke, koji kao i prethodni koncesionari, ne posjeduje ekološku dozvolu, kao ni dozvolu za građenje, čime su grubo prekršeni Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o uređenju prostora i građenju, Zakon o koncesijama i mnogi drugi propisi Republike Srpske.

 

 

Takođe, važno je napomenuti da od samog početka MHE:

  • lokalno stanovništvo se žestoko usprotivilo izgradnji hidroelektrane na javnoj raspravi o procjeni uticaja MHE na životnu sredinu;
  • opštine Ribnik i Mrkonjić Grad, na čijim teritorijama se nalaze izvori rijeke Sane, su donijele odluke u kojima se protive izgradnji MHE;
  • Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS je u dva navrata dao negativno mišljenje o planovima za izgradnju MHE, jer su to područje već predložili za Regionalni park prirode, gdje bi gornji tok rijeke Sane imao status ‘strogi režim zaštite’;

Na žalost, nadležne institucije, prije svih Inspektorat Republike Srpske, do sada nisu reagovali i zaustavili daljnje nezakonito uništavanje izvora rijeke Sane, te je Koalicija za zaštitu Sane primorana da se na ovaj način bori za zaštitu Sane. Borba za Sanu predstavlja i našu borbu za budućnost ove zemlje i naših potomaka, te nećemo praviti kompromise, niti odustajati.

Koalicija za zaštitu Sane

Koalicija za zaštitu Sane je neformalna grupa udruženja građana koju čine trenutno 22 udruženja građana, a čiji su ciljevi obustavljanje planova za izgradnju hidroelektrana na rijeci Sani i održivo korištenje vodnih resursa rijeke Sane. Koaliciju za zaštitu Sane čine udruženja: Ekološki pokret ‘Zelenkovac’, Udruženje Vrbljanaca, Planinarsko ekološko društvo ‘Vidik’, Centar za životnu sredinu, Planinarsko društvo ‘Čičak’, Ekološko društvo ‘Vrbljanski biseri’, Udruženje gljivara i ljubitelja prirode, Udruženje sportskih ribolovaca Mrkonjić Grad, Udruženje za podršku održivom razvoju ‘Zelene staze’, Udruženje roditelja sa četvoro i više djece ‘Lav’, Društvo sportskih ribolovaca ‘Sana’, Planinarsko-ekološko društvo ‘Kanjon’, Planinarsko sportsko društvo ‘Vitorog’, Udruženje građana ‘Omladinski Centar’, Studentska organizacija PMF, Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista ‘Geto’, Planinarsko društvo ‘Gora’, Udruženje građana ‘Sanus’, Udruženje građana ‘Iskra života’, Planinarsko sportsko društvo ‘Telekom-Poštar’, Centar za odgovornu demokratiju ‘Luna’ i Studentska organizacija univerziteta u Banjaluci.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti