Sačuvajmo plavo srce Evrope

 

 

Nigdje drugdje u Evropi ne može se naći tako veliki broj netaknutih i divljih rijeka, kristalno čistih potoka, šljunkovitih obala, netaknutih aluvijalnih šuma, dubokih kanjona, slapova i brzaka, kraških ponornica. Ove rijeke su jedne od najznačajnijih mjesta biodiverziteta Evrope, posebno riba i mekušaca, među kojima dominiraju mnoge ugrožene i endemske vrste. Trenutno su ove rijeke pod velikom prijetnjom izgradnje hidroelektrana na skoro svakoj od njih, dok su Albanija, Bosna i Hercegovina i Srbija najugroženije.

Trenutno je u fazi planiranja 2.796 hidroelektrana, u izgradnji je 188, a 1.004 postrojenja su već u radu. 1,031 (ili 37%) hidroelektrana je planirano u zaštićenim područjima sa visokim nivoom zaštite (118 u nacionalnim parkovima, 547 u područjima Natura 2000).

Cijela ova priča relativno je nepoznata javnosti, pa čak i mnogim stručnjacima iz područja ekologije i očuvanja prirode. Kroz međunarodnu kamanju Sačuvajmo plavo srce Evrope (http://www.balkanrivers.net/) želimo promijeniti ovu situaciju.

Organizacije EuroNatur i RiverWatch su u saradnji sa lokalnim partnerima pokrenuli ovu kampanju na četiri ključna područja koja su posebno vrijedna: rijeka Vjosa u Albaniji, nacionalni park Mavrovo u Makedoniji, rijeka Sava u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Ciljevi kampanje za naredne tri godine su:

  • podići svijest javnosti o značaju rijeka Balkana, njihovim ekološkim vrijednostima i potrebi za zaustavljanje projekata izgradnje hidroelektrana u sva četiri ključna područja,
  • koordinisati razvoj masterplana sa no-go područjima za izgradnju hidroelektrana za sve rijeke Balkana,
  • razvijati znanja o biološkoj raznovrsnosti  ovih rijeka koje su ključna staništa biodiverziteta  i endemskih vrste u regiji.

Želimo sačuvati jedinstvene rijeke Balkana u korist prirode, biološke raznovrsnosti i ljudi za koje ove rijeke imaju ogromno kulturno značenje, kao i za sve ljude koji dolaze na Balkan kako bi vidjeli i doživjeli posljednje netaknute rijeke u Europi. Vjerujemo da bi ekonomski razvoj balkanskih zemalja mogao biti održiviji očuvanjem njihovih prirodnih bogatstava.

U okviru kampanje snimljen je i dokumentarni film “Plavo srce” koji je preveden na 14 jezika  i predstavlja borbu protiv hidroenergetskih projekata u Albaniji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Urađen je od strane produkcijske kuće Farm League na zahtjev kompanije sportske opreme Patagonia.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti