Građanska inicijativa za Borik

 

 

Građanska inicijativa za Borik je nastala kao reakcija na zanemarivanje primjedbi građana Borika koje su dostavili u toku javnog uvida i javne rasprave o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Borik. Ovim Nacrtom je planirano da se umjesto dječijeg igrališta i javne zelene površine uz Bulevar vojvode Živojina Mišića gradi pravoslavni hram sa pratećim objektom od preko 1 000 m². Kada je bilo jasno da gradske vlasti neće uzeti u obzir mnogobrojne primjedbe građana i odustati od predviđenih izmjena regulacionog plana, a da građani ne žele odustati od namjere da sačuvaju ovu površinu, zajedno sa građanima Borika smo pokrenuli Građansku inicijativu sa ciljem da se stavi van snage Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Borik.

Kada su u pitanju interesi građana Borika, tu se prije svega misli na zanemarivanje potreba djece i zaštitu dječijih prava, nedostatak parking prostora koji bi izgradnjom crkve bio još izraženiji, potrebu za smanjenjem buke, te neophodnost prilagođavanja posljedicama klimatskih promjena. Takođe, veoma je upitna potreba za izgradnjom pravoslavne crkve na pomenutoj lokaciji, obzirom da već postoje tri crkve u krugu od jednog kilometra, te da su planirane lokacije za izgradnju još dvije crkve na području naselja Borik.

Pored navedenog, planirane izmjene regulacionog plana su bile u suprotnosti sa ciljevima i aktivnostima Prostornog plana grada Banjaluka, Strategije razvoja Grada, Prijedlogom Urbanističkog plana Banjaluke 2008-2020, Lokalnim ekološkim akcionim planom, te važećim Regulacionim planom stambenog naselja Borik.

Iako je Skupština grada Banjaluka prilikom prvog zasjedanja po ovoj temi odbila zahtjeve Građanske inicijative za Borik, čalanovi i članice Građanske inicjative su uložili žalbu Vrhovnom sudu RS koji je odlučio u našu korist. Nakon čega je Skupština na drugom zasjedanju jednoglasno prihvatila zahtjeve Građanske inicijative.

Građanska inicijativa za Borik je prva građanska inicijativa sprovedena u Banjaluci te je prva koja je sprovedena do kraja u Republici Srpskoj (RS). Ovim putem je u roku od sedam dana prikupljeno 5 510 potpisa građana i građanki Banjaluke.

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti