CZZS | Kako se u Derventi isključuje javnost iz procesa donošenja odluka?
8285
single,single-post,postid-8285,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded
derventa

Kako se u Derventi isključuje javnost iz procesa donošenja odluka?

Posted by czzs in Saopštenja

Predstavnici Centra za životnu sredinu su učestvovali na javnoj raspravi na Nacrt Prostornog plana opštine Derventa do 2033. godine i javnoj raspravi na Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni na životnu sredinu Prostornog plana opštine Derventa na kojima je bio prisutan samo jedan građanin mimo predstavnika Centra za životnu sredinu.

„Učešće javnosti u procesu donošenja odluka iz oblasti prostornog planiranja i korišćenja resursa je od presudnog značaja posebno u vremenu kada su institucije orjentisane ka potrebama investitora umjesto ka potrebama građana i građanki koji im daju mandat. Činjenica da je na javnim raspravama o strateškim dokumentima koji određuju planski razvoj opštine za period od 20 godina prisustvovao samo jedan građanin jasno govori o isključivanju javnosti iz procesa donošenja odluka od strane institucija“, izjavila je Jelena Brkić, koordinatorica Inicijative Naš prostor u Centru za životnu sredinu.

Na javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici opštinske uprave, Instituta za građevinarstvo „IG“ kao nosioca izrade dokumenata i predstavnici komunalnih preduzeća. U toku javnog uvida je održana samo jedna javna prezentacija Nacrta dokumenata kojoj je takođe prisustvovao mali broj građana.

„Duži niz godina zagovaramo da procesi izrade i usvajanja ovako važnih dokumenata moraju biti otvoreni za javnost u najranijim fazama izrade, a ovdje se vidi da je Strateška procjena na životnu sredinu rađena po završetku prostornog plana, a ne na samom početku kada su sve opcije još otvorene. Održavanje javnih rasprava u toku radnog vremena dodatno smanjuje mogućnost aktivnog uključivanja i doprinosa od strane građana, a jučerašnje javne rasprave su bile zakazane u 9.00 i 10.00 časova“, poručio je Viktor Bjelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu.

Nacrt Prostornog plana i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu nisu bili objavljeni na internet stranici Opštine Derventa prije održavanja javne rasprave, što je u suprotnosti sa prinicipima aktivnog informisanja javnosti. Ukoliko ste planirali prisustvovati samoj raspravi prethodno ste se morali pomučiti da dođete do dokumenata po osnovu kojih možete dati komentare i sugestije. Jedna od najznačajnijih primjedbi koju je uputila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose je ta da je Nacrt plana urađen na neažurnim geodetskim podlogama.

„Ovako neozbiljan i neprofesionlan pristup od strane Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Dreventa, koje je kao nosilac pripreme dokumenata bilo dužno da nosiocu izrade dostavi sve ažurne podatke, ali i da obezbjedi kvalitetno učešće javnosti, može imati značajne posljedice na budući planski razvoj ove opštine“, dodaje Bjelić.

Pozivamo sve aktere koji učestvuju u izradi i donošenju pomenutih dokumenata da svoj posao obavljaju odgovorno uz informisanje i omogućavanje učešća javnosti u ranim fazama donošenja odluka, kako to nalaže i Arhuska konvencija koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala. Informisanjem pro forme radi se ne može stvoriti zainteresovana i proaktivna javnost, kojoj trebamo da težimo. Istovremeno, pozivamo i javnost da se informiše i uključi u procese donošenja ovakvih planova, jer je to jedinstvena prilika da brane svoje interese i kreiraju sredinu u kakvoj žele da žive.

02 Nov 2017