CZZS | Jačanje demokratije i zaštite ljudskih prava u oblasti životne sredine
6189
single,single-post,postid-6189,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded
pressAarhus

Jačanje demokratije i zaštite ljudskih prava u oblasti životne sredine

Posted by czzs in Saopštenja, Vijesti

Mreža Arhus centara Bosne i Hercegovine je opredijeljena da se prava na zaštitu životne sredine predviđena Arhuskom konvencijom zaista i uživaju u stvarnom životu građana Bosne i Hercegovine.

U cilju sticanja pregleda primjene Arhuske konvencije u BiH provedeno je istraživanje o njenoj praktičnoj primjeni tokom 2014. godine, fokusirajući se na sva tri stuba. Analizirani su podaci prikupljeni u Mreži Arhus centara, kao i od organizacija civilnog društva sa područja BiH, organa javne uprave od lokalnog, kantonalnog, entitetskog do državnog nivoa.

„Na osnovu prikupljenih podataka te izrađenog “Izvještaja o praktičnoj primjeni Arhuske konvencije u BiH tokom 2014. godine kroz iskustva nevladinog sektora” uočeno je da iako postoje pozitivni primjeri i pomaci u primjeni Arhuske konvencije od strane određenih organa javne uprave, postoje i nedostaci koji ukazuju na probleme u primjeni sva tri stuba Arhuske konvencije. Većina njih se odnose na drugi stub, odnosno na učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini i treći stub, odnosno pristup pravosuđu“, rekla je Mirna Delalić – advokat Mreže Arhus centara u BiH.

Primarni cilj Arhus centara je da podstiče primjenu Arhuske konvencije na način da razvija svijest i sposobnosti zainteresovanih strana za zadovoljenje njihovih ljudskih prava u oblasti životne sredine.

“Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS je prepoznalo važnost ovog projekta i pružilo podršku njegovoj implementaciji, smatrajući da je implementacija Arhuske konvencije most saradnje između vladinog i nevladinog sektora po pitanju pristupa informacijama i učešća javnosti u donošenju odluka važnih za zaštitu životne sredine”, rekla je Ljiljana Stanišljević – viši stručni saradnik za zaštitu životne sredine iz Ministarstva i član savjetodavnog odbora Mreže Arhus centara u BiH.

Namjera Mreže Arhus centara je da o nalazima istraživanja obavijesti sekretarijat Arhuske konvencije, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i evropsku mrežu organizacija civilnog društva koje se bave ovom tematikom, sa ciljem prenošenja iskustava i unapređenja zajedničkog djelovanja na podsticanju efikasnije primjene ove veoma važne Konvencije.

Mreža Arhus centara Bosne i Hercegovine je opredijeljena da se prava na zaštitu životne sredine predviđena Arhuskom konvencijom zaista i uživaju u stvarnom životu građana Bosne i Hercegovine.

31 Mar 2015