CZZS | Institucije daju prednost privatnom u odnosu na javni interes – Zoning plan područja posebne namjene „Ada“
7289
single,single-post,postid-7289,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded
image 3

Institucije daju prednost privatnom u odnosu na javni interes – Zoning plan područja posebne namjene „Ada“

Posted by czzs in Saopštenja, Vijesti

Narodna skupština Republike Srpske je 14. aprila 2016. godine usvojila Odluku o izradi Zoning plana područja posebne namjene „Ada“ po skraćenom postupku čime je potvrđen prijedlog Vlade da se ovom projektu za izgradnju privatnog turističko-ugostiteljskog kompleksa dodijeli status od opšteg interesa. Usvajanjem Odluke po skraćenom postupku izbjegnute su zakonske obaveze i zaobiđene procedure učešća javnosti u proces donošenja ovog dokumenta.

Slika 1

Prema Zakonu o uređenju prostora i građenju RS, zoning plan područja posebne namjene se po skraćenom postupku može donijeti ako je u pitanju neodložno zbrinjavanje stanovništva sa razrušenog, poplavljenog i područja zahvaćenog elementarnim nepogodama, kao i na osnovu odluke Narodne skupštine Republike Srpske kada je u pitanju izgradnja kompleksnih infrastrukturnih, industrijskih i sličnih objekata.

Jasno je da odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju u ovom slučaju nisu adekvatno primjenjene. Usvajanjem Odluke o izradi Zoning plana područja posebne namjene „Ada“ po skraćenom postupku institucije su svjesno dale prednost interesima investitora u odnosu na interes javnosti čije učešće je gotovo u potpunosti izbjegnuto“, Viktor Bjelić, Centar za životnu sredinu.

U redovnoj proceduri izrade zoning plana, kao i svakog drugog prostornog plana, obavezna je izrada strateške procjene na životnu sredinu gdje se procjenjuje kako će eventualna realizacija tog plana uticati na životnu sredinu. Upravo u tom dokumentu se moraju sagledati prirodne vijednosti i kakav će uticaj imati planirane intervencije i aktivnosti, a javnost i civilno društvo može dati svoje mišljenje i preporuke, te na taj način svesti moguće posljedice na najmanju mjeru.

Slika 2

Investitor je započeo sa radovima iako procedura donošenja Zoning plana nije okončana, odnosno isti još nije usvojen. Na ovaj način su prekršene procedure i u velikoj mjeri uništena staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta zbog kojih je ovaj prostor evidentiran kao prirodna vrijednost u mnogim prostorno-planskim dokumentima“, naglašava Bjelić.

Pripremni radovi koji su definisani Vodnim smjernicama izdatim od strane JU „Vode Republike Srpske“ podrazumijevaju čišćenje terena, uklanjanje smeća, uklanjanje trule i oborene vegetacije, čišćenje korita rijeke Vrbas od šljunčanog nanosa i formiranje pokosa obale. Međutim, uvidom na terenu smo ustanovili da radovi značajno odstupaju od predviđenog u Vodnim smjernicama. Započeti su građevinski radovi što se može vidjeti i na fotografijama gdje je uočljivo zidanje i betoniranje za koje je potrebna građevinska dozvola.

Aktivnost na praćenju učešća javnosti u procesu donošenja odluka podržano je kroz program Transition Ministrarstva spoljnih poslova Republike Češke.

12 Aug 2016