CZZS | Imamo pravo da znamo šta jedemo!
7938
single,single-post,postid-7938,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded
sllika tuzla

Imamo pravo da znamo šta jedemo!

Posted by czzs in Vijesti

Centar za životnu sredinu je u proteklih šest mjeseci širom Bosne i Hercegovine organizovao projekcije dokumentarnog filma o budućnosti hrane i diskusije na temu genetski modifikovanih organizama (GMO) i njihovog uticaja na bezbjednost hrane i životne sredine. Projekcije su organizovane u Loparama, Bijeljini, Prijedoru, Tuzli, Stjepan Polju, Trebinju, Tomislavgradu, Bugojnu i Banjaluci.

„Ovo je samo početak naših aktivnosti na informisanju javnosti o GMO i rizicima koji ih prate. Samo informisani potrošači i proizvođači mogu da kvalitetno učestvuju u donošenju odluka. Takođe, iako je proces ratifikacije GMO amandmana na Arhusku konvenciju od strane Bosne i Hercegovine zaustavljen, mi planiramo da istrajemo i ratifikacijom GMO amandmana omogućimo građanima da lakše dolaze do informacija o ovoj temi“, istakla je Marina Kuburić iz Centra za životnu sredinu.

Prisutni građani su izrazili nepovjerenje prema genetski modifikovanoj hrani i želju za kvalitetnom, domaćom hranom od konvencionalnih usjeva. Mnogi od prisutnih su istakli da su na ovim prezentacijama po prvi put bili upoznati šta su u stvari genetski modifikovani organizmi i koji rizici se povezuju sa njihovim uzgojem i upotrebom. Ipak, zabrinjavajuća je činjenica da iako je postojao interes za prezentacije, najmanji odziv je bio od strane onih koje bi ova tema trebala najviše da zanima, poljoprivrednika.

“Iako u Bosni i Hercegovini postoji zakonodavstvo koje reguliše oblast GMO, zakoni na različitim nivoima nisu usaglašeni. Primjena ovog zakonodavstva nije na zadovoljavajućem nivou, što dokazuju povremene kontrole u kojima se pronalaze nedozvoljeni GM usjevi na našim poljima. Jedan od uzroka tome je i neinformisanost proizvođača i potrošača o GMO. Ratifikacijom GMO amandmana potrebno je pokazati opredjeljenost Bosne i Hercegovine za usaglašavanje domaćeg zakonodavstva iz ove oblasti sa EU legislativom, te olakšati pristup informacijama i učešće javnosti, kao i povećati svijest građana Bosne i Hercegovine o pitanjima koja se tiču genetski modifikovanih organizama” izjavio je koordinator Arhus centra Banjaluka Viktor Bjelić.

 

Kampanja za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju od strane BiH provodi se uz finansijsku podršku fondacija GEKKO i Grassroots iz Njemačke.

 

Kontakt osobe:

Marina Kuburić, marina.kuburic@czzs.org, 065 379 348

Viktor Bjelić, viktor.bjelic@czzs.org, 065 444 454

gekko_logograssroots_2_b140

14 Jul 2017

Tags: