CZZS | Donatori
3923
page,page-id-3923,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Donatori

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

 

Delegacija EU obavlja funkcije koje su joj dodijeljene osnivačkim ugovorima, promovišući interese Evropske unije koji su sadržani u zajedničkim politikama EU, poput zajedničke vanjske i sigurnosne politike, zajedničke trgovačke politke, politke poljoprivrede, ribarstva, životne sredine, transporta te zdravstvene i sigurnosne politike. Delegacije su pod nadležnosti Visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Delegacije takođe igraju ključnu ulogu u provođenju suštinske vanjske finansijske pomoći EU.

EuropeFlagRGB

 

 

Fondacija Heinrich Böll

Osnovna područja djelovanja rada Fondacije Heinrich Böll, Kancelarije za Bosnu i Hercegovinu obuhvataju proces demokratizacije, političkog obrazovanja, zaštite životne sredine i održivi razvoj. Aktivnosti se realizuju u saradnji sa partnerima u Bosni i Hercegovini koji su zainteresovani za aktivno učešće u demokratizaciji društva, političko obrazovanje građana i građanki, jačanje demokratskog dijaloga, aktivan angažman u zaštiti životne sredine te podizanje svijesti o značaju energetskih resursa i održivog razvoja.

Druck

 

 

Milieukontakt International

Milieukontakt International je organizacija profesionalaca s velikom mrežom pojedinaca, organizacija i institucija koja radi za bolju životnu sredinu u cijelom svijetu. Strategija se može definisati u tri smjera: izgradnja kapaciteta, uključivanje građana i rješavanje ekoloških problema.

MKI

 

Ambasada SAD

Ambasada SAD u BiH djeluje putem Kancelarije za odnose s javnošću koja svake godine objavljuje konkurse Komisije za demokratiju malih Grant Programa koji doprinose otvorenijem i konkurentnijem političkom i ekonomskom sistemu i zaštiti ljudskih prava.

us_embassy_logo-300x300

 

 

UNDP

UNDP je razvojna mreža Ujedinjenih nacija, zagovornik promjena koja zemljama omogućava pristup znanju i sredstvima uz razmjenu iskustava, pomažući ljudima da izgrade bolji život. Djeluje u 166 zemalja; zajedno sa njima pronalaze se rješenja za globalne i državne razvojne izazove.

UNDP

Regionalni centar za okolis za Srednju i Istocnu Evropu

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) je nestranačka, nezavisna, neprofitna, projektno usmjerena međunarodna organizacija čija je uloga pružanje pomoći u rješavanju problema životne sredine u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Kancelarija Regionalnog centra za životnu sredinu za BiH (REC BiH) osnovana je u martu 1997. godine s ciljem da pruži adekvatnu podršku unapređenju zaštite i očuvanja životne sredine u BiH. U dosadašnjem radu Kancelarija za BiH radila je na promovisanju dijaloga među različitim interesnim stranama (vladin sektor, naučno-istraživačke organizacije, privreda, NVO, mediji i dr.) koje učestvuju u ovoj oblasti.

logo_rec

 

 

Grad Banja Luka

Grad Banja Luka kao lokalna samouprava uspostavio je partnerske odnose sa većim brojem udruženja/nevladinih organizacija, i permanentno radi na njihovom daljem unapređenju. Grad Banja Luka radi na sufinansiranju aktivnosti sportskih, omladinskih, kulturnih i drugih nevladinih organizacija u skladu sa programskim ciljevima i projektima koji se dostavljaju na konkurse koje oglašava Odjeljenje za društvene djelatnosti.

grb_grada

 

 

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske


Ministarstvo porodice, omladine i sport vrši upravne i druge stručne poslove koji se izmedju ostalog odnose na saradnju sa omladinskim organizacijama i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U okviru svog rada, ministarstvo sufinansira projekte omladinskih organizacija.

rs_amblem