CZZS | Centri za informisanje i učešće javnosti u oblasti životne sredine
4226
page,page-id-4226,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Centri za informisanje i učešće javnosti u oblasti životne sredine

Program/oblast:

Arhuska konvencija

Lokacija implementacije projekta:

Banja Luka, Kotor Varoš, Prijedor, Mrkonjić Grad, Čelinac, Tuzla, Banovići, Kalesija, Lukavac i Živinice

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj:

Doprinos pri razvoju demokratije u oblasti životne sredine i osnovnog ljudskog prava na čistu i zdravu životnu sredinu u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi:

Osnivanje i izgradnja kapaciteta Arhus centara za informisanje i učešće javnosti u oblasti životne sredine koji će:

 • Promovisati demokratske vrijednosti i prakse u pitanjima zaštite životne sredine;
 • Djelovati kao stimulacija za veću transparentnost i odgovornost u svim aspektima upravljanja životnom sredinom;
 • Doprinijeti poboljšanju stanja životne sredine;
 • Doprinijeti zaštiti prava sadašnjih i budućih generacija na život u životnoj sredini prikladnom za njihovo zdravlje i dobrobit.

 

Očekivani rezultati:

 • Osnivanje i službeno priznavanje dva Arhus centra za javno informisanje i učešće javnosti u oblasti zaštite životne sredine u Banjoj Luci i Tuzli;
 • Obuka 8 saradnika iz organizacija civilnog društva u domenu Arhuske konvencije i unapređenje njihovih pregovaračkih sposobnosti;
 • Deset opština i organizacije civilnog društva uključene u primjenu prava na pristup informacijama i učešće javnosti u procesu donošenja odluka;
 • Pomoći lokalnim, regionalnim i nacionalnim strukturama vlasti u ispunjavanju obaveza u okviru Konvencije;
 • Povećan pristup informacijama o životnoj sredini;
 • Uspješno okupiti različite zainteresovane strane u javnim raspravama i poboljšati uticaj učešća javnosti u pitanjima zaštite životne sredine;
 • Podizanje javne svijesti o pravima u okviru Konvencije.

 

Kontakt osoba:

Viktor Bjelić

 

Donator/i:

EUOSCE

Budžet (KM):

138.100,58 (203.660,00)

 

Vremenski period implementacije:

januar 2013 – decembar 2014

Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla (partner).