CZZS | Saopštenja
20
archive,paged,category,category-saopstenja,category-20,paged-2,category-paged-2,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Saopštenja

Aktivnosti projekta ”Primjer pokaži, brini o ambalaži” daju prve rezultate; U Nacionalom parku Kozara manje otpada nego ranije

Nakon što je Centar za životnu sredinu tokom 2018. godine u Nacionalnom parku Kozara realizovao aktivnosti na jačanju svijesti posjetilaca o problematici neadekvatnog deponovanja ambalažnog otpada u prirodu, u ovom Parku je evidentno manje otpada, ali je neohodno kontinuirano raditi na edukaciji posjetilaca. ”Posjetioci bivaju…

READ MORE
01 Mar 2019 Posted by czzs in Saopštenja, Vijesti no comments

Svjetski dan vlažnih staništa 2019 – „Budućnost na rubu močvare“

Svjetski dan vlažnih staništa obilježen je kroz dva organizovana događaja u sklopu aktivnosti Sava TIES projekta. Dana 01.02.2019. predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode AP Vojvodine prisustvovali su obilježavanju ovog dana u Šapcu (Srbija). Skup su organizovali Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode…

READ MORE
02 Feb 2019 Posted by czzs in Saopštenja, Vijesti no comments

Planiranje aktivnosti na pilot područjima

Uzevši u obzir činjenicu da su invazivne strane vrste (IAS) jedna od dvije najveće globalne prijetnje biodiverzitetu, time predstavljajući ogromnu ekološku, ekonomsku i zdravstvenu prijetnju, u sklopu projekta DTP Sava TIES posebna pažnja je posvećena načinima upravljanja najprisutnijih invazivnih vrsta biljaka Savskog sliva. Tokom sljedeće…

READ MORE
24 Jan 2019 Posted by czzs in Saopštenja, Vijesti no comments