Organska proizvodnja kao alternativa GMO hrani

Kada se govori o opasnostima i posljedicama konzumiranja  genetski modifikovane hrane, organska proizvodnja se uvijek predstavlja kao pravo rješenje. Tim pvoodom, Centar za životnu sredinu održao je danas okrugli stol sa ciljem upoznavanja sa problemima organskih...

Monsanto odgovoran za rak još jedne osobe

Savezna porota Kalifornije presudila je da je Monsanto odgovoran za rak još jedne osobe, te je naloženo proizvođaču Roundupa da plati 80 miliona dolara odštete. Odluka donesena u srijedu 27. marta, veliki je udarac za Monsanto i njegovu matičnu kompaniju Bayer....

U Nacionalnom parku Kozara otkrivene čak 44 nove vrste

Čak 44 nove vrste tvrdokrilaca otkriveno je za područje Nacionalnog parka Kozara tokom detaljnog istraživanja insekata tvrdokrilaca, sa fokusom na saproksilne vrste ovih insekata, koje makar u jednom stadijumu života naseljavaju stara i stabla koja se raspadaju....

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti