Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim stranim vrstama (Sava TIES) u okviru Dunavskog programa prekogranične saradnje (DTP) Program: Biodiverzitet i zaštićena područja
Mjesto implementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje
Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina – Ukupni budžet projekta: 1.604.137,00

– CZZS budžet: 133.300,00

Partner – ERDF
– IPA
– 845.062,35

– 518.454,1

01/06/2018 – 31/05/2021
Ciljevi i rezultati projekta Cilj:

smanjiti fragmentaciju stanovništa i poboljšati povezanost ekološkog koridora transnacionalnog sliva rijeke Save (SRB) razvojem međusektorskih mjera za praćenje, kontrolu i iskorjenjivanje invazivnih stranih vrsta u mreži zaštićenih područja u SRB.

Aktivnosti:

Jačanje Mreže parkova uz rijeku Savu

• Radionice jačanja kapaciteta projektnih partnera za rad s akterima iz drugih sektora

• Radionice i studijsko putovanje za prenos dobre prakse iz drugih područja

• Izrada strateškog plana za daljnji rad Mreže parkova uz rijeku Savu

• Izrada internetskih servisa za olakšavanje upravljanja invazivnim stranim vrstama

 

Međunarodni pristup upravljanju invazivnim stranim vrstama

 

• Izrada protokola za kartiranje i praćenje invazivnih stranih vrsta

• Kartiranje invazivnih stranih vrsta

• Implementacija studije o korištenju zemljišta i analiza rizika širenja invazivnih stranih vrsta uz rijeku Savu

 

Probna implementacija mjera

• Planiranje i implementacija mjera za uklanjanje invazivnih stranih vrsta na pilot područjima uz rijeku Savu

 

Uvrštavanje u zakonodavstvo

Izrada smjernica za uvrštavanje u strateške

dokumente

• Radionice za korištenje smjernica u upravljanju invazivnim stranim vrstama

• Uticanje na strateške dokumente

 

Komunikacija

Promocija projekta i edukacija na temu invazivnih stranih vrsta

• Izrada komunikacijske strategije

• Podizanje nivoa svijesti javnosti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti